GstarCAD STANDARD или GstarCAD Professional? Кое е подходящо за вас? Разликата между GstarCAD Standard и GstarCAD Professional е главно в 3D CAD функциите. Професионалната версия има повече функции и възможности за 3D моделиране и редактиране, като ACIS моделиране, динамични блокове, solprof, solview, soldraw,

Стандартната версия има основни функции за 2D чертане, като поддръжка на файлове, център за проектиране, редактиране на текст, слоеве, щриховки. Стандартната версия може да е достатъчна за вашите нужди, ако не използвате инструменти за 3D редактиране и моделиране.

Ето някои предимства на версията GstarCAD Professional:

Инструменти за 3D моделиране

GstarCAD Professional ви позволява да създавате 3D модели, ACIS моделиране и редактиране, изобразяване, редактиране на твърди тела и т.н. GstarCAD Professional ви позволява да използвате команди като: POLYSOLID, PLANESURF, SURFOFFSET, CONVTOMEST, CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS. Предлага ви да използвате Section Plane, Flatshot и др.Имайте предвид, че GstarCAD Standard ви позволява да орбитирате и преглеждате 3D модели и Point CLouds.

Команда REGION

GstarCAD Professional поддържа команда REGION. Командата REGION се използва за преобразуване на затворени обекти като полилинии, многоъгълници, кръгове, елипси, затворени сплайни и понички в двуизмерна област. След като създадете регион, можете да го промените с помощта на различни триизмерни инструменти.Можете да получите достъп до командата REGION от менюто: Home > Draw > Region или като въведете командата: Можете също да използвате командата SHADE, за да видите разликата между регион и обикновен обект

Команда MASSPROP

MASSPROP е команда, включена в GstarCAD Professional, която изчислява и показва свойствата на масата на избрани региони или 3D тела. Свойствата на масата включват площ, периметър, обем, центриране, инерционни моменти, инерционни продукти, радиуси на въртене, главни моменти и т.н. Можете да използвате MASSPROP, за да анализирате физическите характеристики на вашите дизайнерски обекти.

Динамичен блок Създаване/Вмъкване/Преглед/Редактиране

GstarCAD Professional ви позволява напълно да създавате, редактирате и преглеждате динамични блокове. Динамичните блокове са блокове, които могат да променят външния си вид и поведение въз основа на параметри и действия, които дефинирате в редактора на блокове. Динамичните блокове могат да ви помогнат да спестите време, да намалите размера на файла и да създадете по-гъвкави дизайни.

Изтеглете сравнението

За по-подробно сравнение на стандартната и професионалната версия, можете да изтеглите PDF файл.

Изпробвайте GstarCAD безплатно!

Вижте сами с безплатен пробен период  как нашият софтуер може да ви помогне! Изтеглете GstarCAD и го използвайте 30 дни безплатно.