* Чрез предоставяне на вашия фирмен ДДС номер по време на следващата стъпка от процеса на поръчка, ние ще проверим статуса на вашата регистрация по ДДС, което ни позволява да приложим правилно механизма за обратно начисляване. След това ще издадем фактура без начисляване на ДДС, а вие ще осчетоводите ДДС и ще го отчетете в декларацията за ДДС. .