Описание

  • GstarCAD Standard е предназначен за проектиране в 2D. GstarCAD Professional също така включва команди за 3D дизайн и динамични групови функции, базирани на стандартната версия на GstarCAD.
  • GstarCAD Architecture използва асоциативни и параметрични строителни компоненти за създаване на чертежи на строителни планове, базирани на персонализирани технологии за обекти. 2D чертежи и 3D модели се генерират синхронно, за да задоволят не само търсенето на строителни чертежи, но и 3D визуализацията на сградата.
  • GstarCAD Mechanical е професионален софтуер за проектиране и чертане, специално създаден за производство. Без значение пред каква дизайнерска задача се изправяте, GstarCAD Mechanical помага да завършите идеите си перфектно.
  • Когато изберете да закупите GstarCAD Perpetual License, имате право да го използвате вечно, не сте принудени да купувате абонамент или надстройки.
  • Преминаването към опцията за абонамент за GstarCAD помага да осигурите на бизнеса си по-надежден паричен поток и да избегнете непредвидимостта на еднократните продажби – две критични изисквания, ако искате да разширите компанията си.
  • GstarCAD предлага и двата вида софтуерни лицензи: мрежови лицензи (наричани още едновременни лицензи) и самостоятелни лицензи (известни също като заключени възли).
  • Много потребители на GstarCAD обмислят поддръжката на клиенти и най-добрия начин за проследяване на разработката на софтуер, за поддържане на лицензите и за приоритетна техническа поддръжка. За да улесним това решение, в сътрудничество с GstarCAD подготвихме възможността за сключване на договор за поддръжка на GstarCAD 365, който също така предоставя най-достъпния начин за закупуване на постоянен лиценз на програмата и помощ при първите стъпки или дилеми при използването на програма.